Aan de horizon verschijnt de ‘nieuwe mens’.

Bijzonder kind

Goed, fascisme is verwerpelijk, maar wat bewoog dan in de jaren twintig en dertig, nog onwetend van de afloop, miljoenen Europeanen, ook weldenkenden en hogeropgeleiden, om achter Mussolini en Hitler aan te lopen? In Er moest iets nieuws komen! (Van Tilt) geeft fascismedeskundige Willem Huberts de autobiografische getuigenissen uit de jaren 1940-’50 weer van zes onderling zeer verschillende Nederlandse fascisten, van wie schrijver George Kettmann de bekendste is.

Gemene deler: massieve onvrede en onzekerheid over zichzelf en maatschappij, maar aan de horizon verschijnt de ‘nieuwe mens’. Zoek de paralellen met het huidige nationaalpopulisme. Van dezelfde auteur verscheen in herdruk In de ban van een beter verleden, over de vele fascistische partijen in Nederland tussen 1923 en 1945.