Rijke, geëngageerde maar ook buitengewoon geestige roman.

Dubbele vertelling

Ze wonen allebei in een huis dat op instorten staat: de ontslagen vijftiger Willa Knox en de pasgetrouwde biologieleraar Thatcher Greenwood. Dat huis staat in Vineland, ooit een utopische op christelijke leest geschoeide woongemeenschap. Willa woont er in 2016, Thatcher in 1871. In haar grootse roman Onbeschut (Orlando) laat Barbara Kingsolver de verhalen van Willa en Thatcher parallel lopen totdat ze onvermijdelijk kruisen. Vaak pakt zo’n dubbele vertelling niet goed uit, maar in Onbeschut zijn beide verhalen even boeiend.

Willa is het slachtoffer van economische malaise, torenhoge ziektekosten en dat instortende huis. Thatcher raakt in de penarie omdat hij liever het darwinisme predikt dan het evangelie. Een rijke en geëngageerde maar ook buitengewoon geestige roman over (de gevolgen van) principes en idealen.