Piet Emmer - Het zwart-witdenken voorbij

Maarten van Bracht ,

Eertijds Hollandse helden als Coen, Van Heutsz en Johan Maurits werden langs de hedendaagse morele meetlat gelegd en tot misdadigers bestempeld, exponenten van een schandelijk koloniaal en slavernijverleden.

gehamer

Politiek correcte schuldtoewijzing, weet emeritus hoogleraar Piet Emmer, door hem in Het zwart-witdenken voorbij (Nieuw Amsterdam) bestreden met feiten, argumenten en oorvijgen, waarbij vooral Ewald Vanvugt (Roofstaat), ‘een journalist die steeds hetzelfde boek publiceert,’ het moet ontgelden, met zijn selectieve gehamer op morele verontwaardiging en schuld. Emmer weerlegt misvattingen over omvang en profijt van kolonialisme en slavernij: ‘hun’ uitbuiting is niet ‘onze’ welvaart, en dat Afrika het slecht doet komt niet door het kolonialisme. Ook waarschuwt hij dat onze verzorgingsstaat de kosten van immigratie niet aankan.