Brad Watson - Miss Jane

Dirk-Jan Arensman ,

Een door mysterieuze fluistergeruchten omgeven oudtante inspireerde Brad Watson (1962) naar eigen zeggen tot 'Miss Jane' (AtlasContact).

vreemdheid

Met Jane Chisolm schiep hij in elk geval een gedenkwaardig personage, als spil van een schitterende Southern gothicroman. Een meisje, begin negentiende eeuw geboren in het straatarme Mercury, Mississippi, dat door een genitale afwijking ongeschikt blijkt om mannen (seksueel) te behagen of kinderen te krijgen, en incontinent is bovendien. En dat, gesteund door dorpsarts Eldred Thompson (een goedhartige, alcoholische romanticus) en ‘niet bang voor haar eigen vreemdheid’, evengoed een trots en bevredigend bestaan opbouwt, vervuld van nieuwsgierigheid en liefde voor de natuur. Klinkt zoetig? Dankzij Watsons proza (soms vlammend lyrisch, vaak sinteldroog) is het resultaat een geserreerd en ontroerend portret.