Aline Pennewaard - Van kleermaker tot Kapo

Maarten van Bracht ,

Nauwkeurige reconstructie van een bizar levensverhaal.

Bizar en diep tragisch

Deze lotgevallen zijn met geen pen te beschrijven, en toch is het historicus Aline Pennewaard goed gelukt.

In Van kleermaker tot Kapo. De oorlog van een Duits-Joodse vluchteling (Nieuw Amsterdam) reconstrueert ze zo nauwkeurig mogelijk het onbekende, ongelofelijke, bizarre en diep-tragische levensverhaal van Heinz Bontscheck, op basis van wereldwijd archiefonderzoek en informatie verkregen van nazaten en betrokkenen.

Vanaf zijn vlucht naar Nederland in 1935 moest Bontscheck als Jood en
‘illegaal’ voortdurend vrezen voor zijn leven, zelfs als Kapo die in Auschwitz voor de SS de ‘orde’ moest bewaken onder gevangenen. Let wel, om zelf te overleven. Na de oorlog ging hij naar familie in Australië, waar een deel van de Joodse gemeenschap in Sydney zich tegen hem keerde.