Wally de Lang - Waterlooplein

Maarten van Bracht ,

Onder de Amsterdamse Stopera gaat de geschiedenis van de oude Jodenbuurt schuil; vrijwel niets herinnert nog aan het Joodse proletariaat dat hier woonde en werkte voor het werd weggevaagd.

de laatste Joodse bewoner

Wally de Lang heeft in Waterlooplein (Bas Lubberhuizen) minutieus de levensloop en lotgevallen achterhaald van de Joodse bewoners van huisnummers 64 tot en met 78, op de hoek tegenover de Mozes en Aäronkerk, vanaf de jaren dertig tot aan hun deportatie. Het gaat om 26 families,114 personen van wie slechts tien de oorlog overleefden. De Lang heeft een monument opgericht. Het inleidende deel gaat over de voorgeschiedenis: de knokpartijen, de ‘Joodsche Wijk’ en Joodse Raad, razzia’s, Februaristaking, deportaties en – sporadisch – de terugkeer van overlevenden.