Jonathan Robijn - Congo Blues

Katja de Bruin ,

De subtiele roman 'Congo Blues' van Jonathan Robijn gaat over een spoor van raadsels en een zoektocht naar het verleden.

subtiel

Morgan treft op nieuwjaarsdag een verkleumde vrouw op de stoep aan. Hij neemt haar mee naar huis en lapt haar op. Het is het begin van een merkwaardige platonische verhouding. Net zo plotseling als ze gekomen is, verdwijnt ze weer uit zijn leven, een spoor van raadsels nalatend. Wie is deze Simona en waarom is ze zo geïnteresseerd in zijn verleden? Jonathan Robijn werkte voor Artsen zonder Grenzen in Congo, waar hij hoorde over Belgisch-Congolese kinderen die na de onafhankelijkheid naar België werden verscheept en er in pleeggezinnen en weeshuizen werden ondergebracht. Dat gegeven gebruikte hij als basis voor zijn subtiele roman Congo Blues (Cossee), waarin Morgan dankzij de mysterieuze Simona een zoektocht naar zijn verleden onderneemt.