Rudie van Meurs - Een man als Daan

Maarten van Bracht ,

Vanaf de jaren zeventig ‘ontdekten’ randstedelingen de rust en ruimte van het rivierengebied, vooral in de dijkdorpen langs de Waal was het nog fraai en betaalbaar wonen.

Verzet

Dat de oorspronkelijke bewoners er een groot deel van de vorige eeuw nog een hardvochtig en geïsoleerd bestaan leidden wordt door Rudie van Meurs zorgvuldig gememoreerd in Een man als Daan (Bas Lubberhuizen), het levensverhaal van Daan van Horssen (1902-1988), zijn buurman in Herwijnen. Daan verzet zich tegen de christelijk-feodaal gemotiveerde armoede en uitbuiting waaronder de lijdzame land- en fabrieksarbeiders gebukt gaan en wordt stakingsleider op de steenfabriek. Van Meurs wekt bekwaam een verdwenen wereld tot leven in een regio waarin de moderne tijd alsnog z’n intrede doet.