Elias van der Plicht - Achterlaten en opnieuw beginnen

Maarten van Bracht ,

Vorig jaar vroegen 60.000 mensen asiel aan in Nederland, waarmee ons land in de Europese middenmoot zit.

Gevlucht

Toch wil het Wildersvolk de grenzen dicht gooien. Zo niet, dreigt ons de ondergang. Dat dit alleen al uit historisch oogpunt aantoonbare onzin is, maakt Achterlaten en opnieuw beginnen (Prometheus) van Elias van der Plicht nog eens duidelijk, een korte, toegankelijk geschreven verzameling levensverhalen van vluchtelingen in Nederland sinds de Middeleeuwen. Ze kwamen om religieuze en economische redenen, gevlucht voor vervolging en repressie, in aantallen en golven die die van 2015 vaak te boven gaan. Katholieken, Joden, protestanten, Belgen, Duitsers, Hongaren. Zijn we er, in alle betekenissen, slechter van geworden? De tweede helft van dit boek bestaat uit interviews met twintig vluchtelingen.