Vrijdagavond werd het nieuwe nummer van het tijdschrift De God van Nederland gepresenteerd. Vrijwel geheel gewijd aan de biografie van Willem Frederik Hermans van Willem Otterspeer. Die biografie komt er niet goed vanaf.

Het literair-cultureel-satirische kwartaalblad De God van Nederland (‘Haaks op de huidige tijdgeest’) heeft een nieuw nummer uit, dat bijna helemaal gaat over het eerste deel van de biografie van W.F. Hermans, De Mislukkingskunstenaar, geschreven door Willem Otterspeer.

Redacteur Bob Polak, mede-samensteller van het Grote Willem Frederik Hermans boek weet niet alleen alles van Hermans, hij weet ook erg veel van de Tweede Wereldoorlog. Zo heeft het gedrag van Hermans tijdens de oorlog altijd Polaks warme belangstelling gehad.

Hermans, die voortdurend anderen de maat nam, blijkt iemand te zijn geweest wiens morele optreden ook niet helemaal door de beugel kon. Dat Otterspeer hierover opmerkelijk vergoelijkend schrijft is in de ogen van Polak een van de tekortkomingen van zijn biografie.