Toen de literaire fragmenten quiz in 2003 gepubliceerd werd, was er (op een overigens ietwat teleurstellend totaal aantal inzendingen van 30) slechts één winnaar, met 0 fouten.

Een blik op de inzendingen leerde het volgende: de helft kon fragment 29 (Gerard Reve) niet thuisbrengen, hetzelfde gold voor fragment 4 (W. F. Hermans) en fragment 28 (Harry Mulisch). Trek uw eigen conclusie. In de korte voorbeschouwing in VPRO Gids 11 sprak Volkskrantcriticus Arjan Peters het ver- moeden uit dat een Quiz als deze zelfs tot ontmaskering van een aantal Nederlandse schrijvers zou leiden. De nummers 9,13, 19, 20, 23 en 26 ‘bakken er weinig van’. Geachte heer Peters, geachte deelnemers, oordeel nu zelf, over de capaciteiten van de Nederland- se schrijver en uw eigen vermogen die te herkennen.

Antwoorden

A.F.Th. - 3
J.M.A. Biesheuvel - 25
F. Bordewijk - 30
Willem Brakman - 17
Louis Couperus - 10
Johan Daisne - 18
Maria Dermout - 24
Renate Dorrestein - 26
Willem Elsschot - 22
Marcellus Emants - 12
Anna Enquist - 8
Karel Glastra van Loon - 11
Jacques Hamelink - 5
Maarten 't Hart - 23
Willem Frederik Hermans - 4
Boudewijn van Houten - 9
Marijke Höweler - 7
Cissy van Marxveldt - 20
Geerten Meijsing - 15
Alex Mol - 6
Harry Mulisch - 28
Frans Pointl - 21
Gerard Reve - 29
J.J. Slauerhoff - 27
Pauline Slot - 14
F. Springer - 2
Maria Stahlie - 19
Nanne Tepper - 16
C.B. Vaandrager - 1
Simon Vestdijk - 13

Alle vragen goed? Twijfel niet langer, doe mee aan Qwerty & Azerty.

Waar kwamen de fragmenten vandaan?

1 C.B. Vaandrager, De Hef, 1975, pag.145, De Bezige Bij
2 F. Springer, Bougainville, zevende druk 1985, pag. 6, Querido
3 A.F.Th., De Movo Tapes, eerste druk 2003, pag. 31, Querido
4 W.F. Hermans, Het grote medelijden, in: Een wonderkind of een total loss, negende druk 1985, pag. 175, De Bezige Bij
5 Jacques Hamelink, Spaldarg, in: Horror Vacui, derde druk 1975, pag. 166, Van Gennep
6 Alex Mol, Is daar iemand?, 1999, pag. 86, Contact
7 Marijke Höweler, Van geluk gesproken, eerste druk 1982, pag. 219, De Arbei- derspers
8 Anna Enquist, Het geheim, zestiende druk 1997, pag. 9, Arbeiderspers
9 Boudewijn van Houten, Fout, 1987, pag. 224, Manteau
10 Louis Couperus, Psyche, elfde druk, pag. 136, L.J. Veen’s Uitgeversmaatschappij
11 Karel Glastra van Loon, De passievrucht, eerste druk 1999, pag. 24, Veen
12 Marcellus Emants, Een nagelaten bekentenis, pag. 200, Prisma Pocket
13 Simon Vestdijk, Ivoren wachters, De Bijenreeks 1960, pag. 193/194, De Bezige Bij
14 Pauline Slot, Blauwbaard, tweede druk 2000, pag. 215/216, De Arbeiderspers
15 Geerten Meijsing, Veranderlijk en wisselvallig, derde druk 1988, pag. 310, De Arbeiderspers
16 Nanne Tepper, De eeuwige jachtvelden, vierde druk 1996, pag. 230, Contact
17 Willem Brakman, De biograaf, tweede druk 1983, pag. 178, Querido
18 Johan Daisne, De man die zijn haar kort liet knippen, achtste druk (Filmeditie), pag. 15, Manteau
19 Maria Stahlie, De Lijfarts, 2002, pag. 59, Prometheus
20 Cissy van Marxveldt, Joop ter Heuls problemen, in: Joop ter Heul-omnibus, vijfde druk 1970, pag. 272, West Friesland
21 Frans Pointl, De kip die over de soep vloog, twaalfde druk 1989, pag. 90, Nijgh & Van Ditmar
22 Willem Elsschot, Pensioen, in: Verzameld Werk, vijfde druk 1986, pag. 647, Querido
23 Maarten ’t Hart, De aansprekers, tweede druk 1979, pag. 201, De Arbeiderspers
24 Maria Dermout, De kenarievrouw, in: Verzameld Werk, vierde druk 1990, pag. 667, Querido
25 J.M.A. Biesheuvel, Oude geschiedenis van Pa die leefde als een dier want hij schaamde zich nergens voor en hij was erg practisch, pag. 11, Meulenhoff
26 Renate Dorrestein, Het perpetuum mobile van de liefde, tweede druk 1989, pag. 149, Contact
27 J.J. Slauerhoff, Uit het leven van Po Tsju I, in: Verzameld Proza, zesde druk 1992, pag. 167, Nijgh & Van Ditmar
28 Harry Mulisch, Hoogste Tijd, vierde druk 1989, pag. 90, De Bezige Bij
29 Gerard Reve, Het Boek Van Violet En Dood, derde druk 1996, pag. 29, Veen
30 F. Bordewijk, Karakter, vijfentwintigste druk 1986, pag. 9, Nijgh & Van Ditmar