Jeroen Mettes werd bekend door zijn poëzieweblog, waarop hij scherpe beschouwingen publiceerde. In 2006 plaatst hij een lege notities op zijn blog en maakt kort daarna een eind aan zijn leven. Vandaag werd een site gelanceerd met daarop ongepubliceerd werk.

Na de dood van dichter en literatuurwetenschapper Jeroen Mettes (1978-2006) bleek zijn nalatenschap behalve veel essays over de meest uiteenlopende dichters ook een omvangrijk prozagedicht te bevatten: N30. Dat werd enige tijd geleden uitgegeven door de Wereldbiliotheek, vergezeld van een ruime keus uit zijn stukken over poëzie. Maar er was meer, en dat meer is vanaf vandaag te vinden op een speciale website. Het gaat onder meer om delen uit zijn onvoltooide proefschrift The Poetry of the Formless, er zijn ook fragmenten uit N30 te lezen en de poëtica Politieke poëzie.

N30 werd vorig jaar nog genomineerd voor de C. Buddingh’-prijs. De site is vernoemd naar dat gedicht: N30.