‘Claus has never gotten the foothold he deserves in English.’ Dat schrijft Michael Orthofer van de Complete Review over een Engelse vertaling van de gedichten van Hugo Claus, verschenen onder de titel ‘Even Now’.

De vertaler is David Colmer, oorspronkelijk uit Australië maar wonend in Amsterdam. Hij vertaalde eerder werk van Gerbrand Bakker, Cees Nooteboom en Dimitri Verhulst.

 
Zo klinkt Claus’ gedicht Antropologisch uit 1970 in vertaling:
 
This nation that supposedly
moves between two poles,
excess and godliness,
 
believes less in the hereafter
than in its daily groats.
 
This nation will give alms on Sunday
for the pope or Africa,
 
or burn incense to venerate the statue
of the Curé d’Ars who stank of the poor,
 
but generally pays and prays to calm
its fear of leaner years and butter up
its docile rulers, the realtors.
 
Het origineel luidt alsvolgt:
 
Dit volk dat naar men beweert
zich tussen twee polen beweegt,
het vette en het vrome,
gelooft minder in het hiernamaals
dan in zijn dagelijkse gort.
Dit volk zal 's zondags de paus
of de negers een aalmoes geven,
of bij wierook het beeld vereren
van de pastoor van Ars die stonk naar de armen,
maar het meest vleit dit volk met geld en gebeden
uit vrees voor magere jaren
zijn makke heersers, de makelaars.

De bundel Even Now is besproken op de website Complete Review en vertaler David Colmer is uitgebreid geïnterviewd in The American Reader