In 'de Boekenbijsluiter' iedere week een literair paardenmiddel tegen een alledaagse kwaal. Volg de voorschriften op, lees en genees. <BR><BR>Deze week een recept van Marleen Nagtegaal: 'Koetsier Herfst' (2008) van Charlotte Mutsaers.

1. Indicaties.

Koetsier Herfst kan zonder voorschrift worden toegediend bij klachten die zich laten omschrijven als
a) bloedingen als gevolg van weglekkende verbeeldingskracht
b) constipatie door vroegtijdige oordeelsvorming
c) neuropsychiatrische zuuraanvallen
d) verharding van het huidoppervlak
e) alexie zonder aanwijsbare medische oorzaak

2. Speciale waarschuwingen.

Wees voorzichtig met het gebruik van Koetsier Herfst indien u allergisch bent voor huisdieren: een belangrijk bestanddeel van het medicijn bestaat uit werkzame stoffen afkomstig van de poedel.
Verder dienden gebruikers met een eenzijdig aangegroeid leespatroon deze voorafgaand aan de kuur chirurgisch te laten verwijderen, teneinde optimale werking te kunnen garanderen.

3. Samenstelling.

Voor zowel specialisten als eindgebruikers is de precieze compositie van Koetsier Herfst niet geheel na te gaan. De samensteller staat subjectieve extractie voor, omdat deze de basis vormt voor herstel van de bovengenoemde kwellingen.
Herkenbare toevoegingen zijn onder andere een bijzonder rijke woordenschat, aangevuld met heilzame neologismen. Louterend is de op het eerste oog absurde, maar in feite volkomen logische retoriek van een wereldvreemde reiziger.
Barmhartigheid en levend vlees zijn vervoegd tot de verzachtende component: strijdbare genade.
Over de verhoudingen tussen humor en tragiek zijn specialisten het niet eens. Geschater lijkt soms treurnis in poedervorm, nood wordt geslagen tot lust. De aanwezigheid van geestigheid in Koetsier Herfst is evengoed evident, men moet echter wel rekening houden met de scherpte hiervan.

4. Toepassing.

Uit vooronderzoek is gebleken dat een sceptische en al te analytische houding tijdens inname van Koetsier Herfst leidt tot ironische obesitas. Het vrijblijvende fundament van het medicament in kwestie biedt hier ruimte voor, maar het verdient aanbeveling uzelf op zekere postmoderne stigma’s te controleren alvorens de kuur te beginnen.

a. Wijze van toediening

Door de samensteller is duidelijk vermeld op welke wijze Koetsier Herfst ingenomen dient te worden. De kuur bestaat uit twee fasen die luidkeels en in kokende toestand worden geïntroduceerd. Het voorschrift bij het eerste segment luidt: USE YOUR ILLUSION (I). Het tweede deel moet men doorlopen met inachtneming van de opdracht: USE YOUR ILLUSION (II).

5. Overdosering, vergeten, stoppen.

In geval van overdosering dient u Koetsier Herfst te overhandigen aan een willekeurige ander om de epidemische dreiging van de oorspronkelijke klachten te verkleinen.
Mogelijk vergeet u tijdens het gebruik van Koetsier Herfst dat u bezig bent met de kuur: er worden hoogstwaarschijnlijk associatieve processen in gang gezet door de vele intertekstuele verwijzingen. Dit is een hoopvol teken van herstel en wijst op creatieve hersenactiviteit. Doordat het medicijn honderden herkenbare elementen uit de wereld om u heen bevat, wordt u vanzelf weer herinnerd aan de kuur.
Mocht u willen stoppen met Koetsier Herfst omdat u vermoedt dat de kuur niet aanslaat, probeer dan eerst tussentijds over te stappen op Pendante pendules en andere wekkers van dezelfde fabrikant. Dit middel heeft een vergelijkbare werking en kan de inname van Koetsier Herfst vergemakkelijken.

6. Mogelijke bijwerkingen.

Koetsier Herfst veroorzaakt in sommige gevallen speelsheid in taalgebruik of gedrag, leidend tot verwarring in zogenaamd volgroeide hersenen. U wordt geadviseerd dit effect te destilleren, zodat de betreffende werking in latere levensstadia op gewenste momenten in pure of aangelengde vorm opnieuw kan worden opgeroepen.
Ook ontstaat mogelijk een hinderlijke, maar onschadelijke aandrang tot aanschaf van een telefoontoestel van het merk Nokia, een asbak in de vorm van een beenkluivende stenen neger, Sisley’s Eau du Soir, een glimmend zwart badpak of een relikwie van Osama bin Laden.

7. Bewaarvoorschrift.

Bewaar Koetsier Herfst bij voorkeur in uw hoofd.

Marleen Nagtegaal is literatuurwetenschapper, freelance schrijver en redacteur. Ze is eindredacteur van en schrijft recensies voor de literaire weblog Tzum.