Afgelopen zondagochtend kwam VPRO Boeken te vervallen in verband met de mannenfinale van Australian Open. De tenniswedstrijd kijken was natuurlijk een optie, maar je kunt ook met Wim Brands meelezen. Welke boeken worden er in de komende uitzendingen besproken?

Zondag 3 februari

Jan Brokken groeide op in Rhoon, een Zuid-Hollands dorp dat sinds de Tweede Wereldoorlog een geheim met zich meedraagt. In 1944 werd er een Duitse soldaat gedood, waarna de Duitsers uit wraak zeven mannen uit Rhoon executeerden. Tot op de dag van vandaag maken de dorpsbewoners elkaar verwijten. In De vergelding reconstrueert Jan Brokken deze dramatische gebeurtenissen.

Journaliste en schrijfster Daniela Hooghiemstra deed een studie naar het leven van onderwijshervormer Kees Boeke (1884-1966). Op De Werkplaats, een school in Bilthoven, werd de toenmalige prinses Beatrix na de oorlog geconfronteerd met ontzuiling en (sociale) bevrijding, lang voordat die greep kregen op de rest van Nederland. Kees Boeke was de oprichter van deze school. In De geest in dit huis is liefderijk beschrijft Hooghiemstra wie Kees Boeke was, wat zijn doel was, en hoe dit doel en zijn persoonlijkheid samenvielen.

De boeken De vergelding en De geest in dit huis is liefderijk zijn reeds in de boekhandel verkrijgbaar.

Zondag 10 februari

De twintigste eeuw is de meest gewelddadige eeuw uit de wereldgeschiedenis, getekend door twee wereldoorlogen en massamoorden. Adolf Hitler (1889-1945) speelt hierbij een centrale rol. Zonder Hitler geen nazisme, geen Tweede Wereldoorlog en geen Holocaust. Maar ook de Koude Oorlog en de Europese deling die tot 1989 voortduurden, waren directe gevolgen van zijn politiek. Over Hitler bestaan vele verhalen en mythen. Op basis van recente wetenschappelijke inzichten werpt historicus Willem Melching in Hitler. Een beknopte biografie een nieuw licht op de meest omstreden politicus van de twintigste eeuw.

Begin jaren veertig had Hitler een groot deel van Europa veroverd, of stond op het punt dat te doen. Er was maar een land dat de totale overwinning in de weg stond: Groot-Brittannië. En daarbinnen was het maar een man: Winston Churchill (1874-1965). Het was Churchill die Hitler en zijn legers weerstond. Door zijn vastberadenheid werden de bombardementen verdragen en bleef Engeland overeind. Journalist Harry van Wijnen schreef met Blood, sweat and tears een biografie van Churchill in de cruciale oorlogsjaren 1940 en 1941.

De biografieën Hitler. Een beknopte biografie en Blood, sweat and tears liggen in de boekhandel.

Zondag 17 februari

In het boek Duitse wortels reconstrueert slaviste en journaliste Laura Starink het verhaal van haar familie die in Silezië aan de grens met Polen opgroeide. Toen voor Europa de bevrijding kwam, begon voor de Duitsers daar de oorlog pas echt. Haar moeder, ooms en tantes gingen naar de Adolf Hitler Schule, de Hitlerjugend en de Arbeitsdienst, tot de Russen kwamen. Miljoenen sloegen op de vlucht, Silezië werd Pools en de resterende Duitsers werden gedeporteerd.

De Vlaamse schrijfster en filosofe Patricia de Martelaere (1957-2009) wordt gezien als een van de belangrijkste schrijvers in het Nederlandse taalgebied, en een van de minst begrepene. Een geladen schrijfster van koele essays en hartstochtelijke romans, een zeer terughoudende figuur als het ging om belangstelling voor haar persoon en privéleven. Om in het mysterieuze werk en leven van Patricia de Martelaere door te dringen, neemt Marja Pruis in Als je weg bent drie rollen op zich: die van biograaf, literair criticus en journalist.

Duitse wortels verschijnt op 14 februari, tien dagen na Als je weg bent.