Het 'Initiatief literaire tijdschriften' heeft niet aan drie, maar aan vier tijdschriften een subsidie toegekend. Hollands Maandblad, Das Magazin, Terras en Liter ontvangen elk een bijdrage van € 25.000.

Na een oproep van Arnon Grunberg, in zijn column in de Volkskrant, werd in september het Initiatief literaire tijdschriften gepresenteerd. Nadat eerder bekend was geworden dat de subsidies voor literaire tijdschriften - per ingang van 2013 - door het rijk zouden worden stopgezet, besloten het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Nederlands Letterenfonds om samen €100.000 ter beschikking te stellen. Dit bedrag zou moeten worden verdeeld onder drie literaire tijdschriften, met als voorwaarde dat deze redacties zich 'op een hoogwaardige inhoud blijven richten en zich verder ontwikkelen op papier, op internet en in publieksbereik'.

Uiteindelijk dienden 17 tijdschriften een subsidieaanvraag in, waarvan er na de eerste ronde 6 overbleven. Op Facebook circuleerden de namen van Hollands Maandblad, Das Magazin, De Parelduiker, Terras, Liter en P-Platform als mogelijke 'finalisten'. Aanvankelijk zou de redactie met het kwalitatief beste voorstel een bedrag van € 45.000 ontvangen en de overige twee respectievelijk € 30.000 en € 25.000.

Vandaag maakte het Letterenfonds bekend dat er geen drie, maar vier literaire tijdschriften een ontwikkelsubsidie krijgen. Het bedrag dat de fondsen ter beschikking stellen wordt verdeeld onder het Hollands Maandblad, Das Magazin, Liter en Terras, die elk een bijdrage van € 25.000 ontvangen.

Met het in 1959 opgerichte Hollands Maandblad, het digitale platform Terras, het levensbeschouwelijke Liter en het op jongeren mikkende Das Magazin heeft de adviescommissie gekozen voor vier initiatieven die elk een eigen publiek bereiken. Vier winnaars dus, maar minstens zo veel verliezers. Tijdschriften als De Parelduiker, De Gids, Awater, De Revisor, Tirade en Passionate Magazine (als digitale doorstart P-Platform) vallen buiten de boot.

De adviescommissie, bestaande uit Ton Anbeek, Ari Doeser, Nynke Kruiderink, Annemiek Neefjes en Thomas Verbogt, licht hun oordeel als volgt toe:

Hollands Maandblad

'Een tijdschrift met karakter, dat al decennialang met een ijzeren regelmaat elke maand verschijnt. Het blad biedt consequent ruimte aan nieuw schrijftalent en reikt jaarlijks ‘schrijversbeurzen’ uit aan veelbelovende jonge medewerkers op het gebied van proza, poëzie en essayistiek. De redactie kiest vastberaden voor verschijning op papier, en wil de band met de lezerskring versterken door inzet van digitale middelen. Met de bijdrage van de fondsen zal gewerkt worden aan digitale handreikingen aan potentiële lezers, waaronder een zogeheten Etalage app. Een bewust behoudende maar weldoordachte strategie die de toekomst van het blad veilig moet stellen.'

Hollands Maandblad from Nederlands Letterenfonds on Vimeo.

Das Magazin

'Het blad heeft in zijn korte bestaanstijd veel schrijvers en (jonge) lezers aan zich weten te binden, als ook veel succesvolle partnerschappen en samenwerkingen gesloten. Er is een directe verbinding tussen het online en offline verschijnen van dit bruisende en aantrekkelijk vormgegeven blad. De redactie onderhoudt via sociale media voortdurend contact met de lezers en diverse communities. De investering van de fondsen stelt de redactieleden in staat om de zeer uitgebreide on- en offline activiteiten voort te zetten en uit te breiden, zoals Das Magazin festival, Literaturfest, de leesclubs. Nieuw is het ontwikkelen van de online DASMAG-Courant (met stukken die alleen bedoeld zijn voor digitale consumptie) en het maken van een tabletapp die stukken van de Courant en het tijdschrift samenbrengt.'

Das Magazin from Nederlands Letterenfonds on Vimeo.

Terras

'Een nog jong nieuwsgierig blad dat voortbouwt op de traditie van het tijdschrift Raster (1967-2008). Terras is een ‘digitaal domein’ dat twee keer per jaar een bijzondere papieren uitgave brengt. Het blad onderscheidt zich van andere tijdschriften door aandacht te schenken aan nieuwe stemmen in de buitenlandse literatuur en de literatuur vloeiend te verbinden met andere kunstdisciplines. Het is een plek waar jonge vertalers aan de slag kunnen. Terras plaatst de contemporaine literatuur, ook de Nederlandse, in een multimediale en multidisciplinaire omgeving. Met het geld kan de website worden uitgebreid en verbeterd (navigatie, ePub, POD-optie en betaalfunctie) en zal een aantal publieksactiviteiten worden opgezet, waarvoor ook buitenlandse sprekers worden uitgenodigd.'

TERRAS from Nederlands Letterenfonds on Vimeo.

Liter

'Het is een inhoudelijk sterk tijdschrift met een levensbeschouwelijk karakter, dat zich ook duidelijk als zodanig positioneert. Liter heeft vergaande vernieuwende plannen op het gebied van digitalisering, waaronder mind mapping van literaire teksten: het werk wordt in een ‘wolk’ gelinkt aan andere teksten en beelden. De redactie zoekt bewust de dialoog met de lezers, die ook op inhoudelijk niveau ideeën kunnen aandragen. Liter wil inzetten op een optimale interactie tussen het digitale platform, sociale media en het tijdschrift. Een nieuw digitaal tijdschrift – Kwartliter – is in voorbereiding, met literaire experimenten, filmpjes, blogs. Met de bijdrage kan Liter de uitwerking van deze plannen bewerkstelligen en vormgeven.'

Liter from Nederlands Letterenfonds on Vimeo.