De dag van de bekendmaking nadert. Woensdag 30 januari weten we welke bundel bekroond zal worden met de VSB-prijs 2013. De komende dagen telkens een gesprek met de genomineerde dichters, en hier ook alvast de video's die Poetry van ze maakte.

De dag van de bekendmaking (op woensdag 30 januari vanaf negen uur ‘s avonds live in het programma De Avonden) nadert en dus is er veel aandacht voor de vijf genomineerde dichters. Om te beginnen videoportretten van de dichters.

 
Intussen is er ook een lezerspanel van vijf mensen samengesteld, na het doornemen van een behoorlijk aantal mailtjes van geïnteresseerden (dank nog voor de grote respons). De panelleden zijn nu aan het lezen en binnenkort zijn hun bevindingen hier te vinden. Op de site van de VSB-prijs is overigens altijd het laatste nieuws te vinden over de kandidaten.
 
De typeringen van de diverse bundels hieronder zijn afkomstig van de jury. Die bestaat dit jaar uit Saskia J. Stuiveling (voorzitter), Maria Barnas, Geert Buelens, Patrick Lateur en Anthonya Visser.

H.H. ter Balkt - Vliegtuigmagneet

H.H. ter Balkt gromt en spuwt, fluistert en zingt als een visionair met beide voeten stevig in de klei van de polder en in de geschiedenis. De dichter is eigenzinnig en open, erudiet en speels. Zijn beelden functioneren zowel op een concrete als op een verwijzende manier, waardoor beelden uit de werkelijkheid en wat deze oproepen elkaar uitdagen. Zoals een vliegtuigmagneet lonkt en zich verwijdert, staan de gedichten onder een voortdurende spanning van aantrekken en afstoten.

Wijvenheide – Luuk Gruwez

De vormbewuste taalvirtuoos die uit deze bundel spreekt, varieert zonder moeite de verschillende stijlregisters tussen verhevenheid en alledaagsheid. Om zijn poëtische wereld vorm te geven, schuwt de dichter bovendien het scabreuze noch het banale. Hij creëert originele beelden, die niet zelden van een geestige lading worden voorzien die de onderliggende ernst relativeert. Zo krijgt het veelvuldig gethematiseerde afscheid dan ook nauwelijks een zwaarwichtige of zwaarmoedige lading maar wordt het veelmeer vanuit ongebruikelijke perspectieven met kritische afstandelijkheid belicht. 

Celinspecties – Ester Naomi Perquin

De dichter laat zien dat een cel zo groot is als een hoofd dat zich een heelal kan voorstellen. Zo groot als de wereld die Perquin nietsontziend en teder ontvouwt. Op verraderlijk luchtige toon schept zij met onvoorspelbare wendingen een gelaagde ruimte in deze bundel. Meer dan de geschiedenis van afzonderlijke criminelen vormt Celinspecties een wereld waar we niet aan kunnen ontsnappen – met vragen over schuld en over het toeval, dat van alle mogelijkheden die we hebben levens maakt.

Virtualia. Teletonen – Sybren Polet

Een vitale taalexplosie waarin de afgekloven spanning tussen natuur en cultuur opnieuw voelbaar wordt gemaakt door ze te injecteren met denkkracht, woordspel en verontwaardiging. De kredietcrisis, de digitalisering van onze cultuur en andere hedendaagse obsessies worden gevat in woorden en beelden die zich weinig gelegen laten aan de poëtische goede smaak en die doorlopend de grens van het zeg- en begrijpbare aftasten. Hier spreekt een dichter met een open vizier en een onverwoest geloof in de kracht van transformatie door denken en taal.

Mijn naam is Legioen – Menno Wigman

In een kritische terugblik op de beginjaren van onze eeuw evoceert Wigman herkenbare plaatsen en momenten die spreken van decadentie en dood. Ongenadig ontmaskert de dichter de desillusie van het fenomeen mens en spreekt hij zijn pessimisme en boosheid uit in ontluisterende gedichten, die dan weer welluidend klinken in hun haast klassieke, vormvaste verzen met een bezwerend ritme. Tegelijk boeit deze niet altijd prettige bundel door zijn enorme vitaliteit en zijn charmerende lichtvoetigheid. Uit die tegenstellingen spreekt een uitzonderlijke kracht.