De Gouden Tulp wordt door een jury van boekverkopers toegekend aan het beste non-fictie boek van het afgelopen jaar. De keuze viel op ‘Zoet & Zout. Water en de Nederlanders’ van Tracy Metz en Maartje van den Heuvel. Dat maakte het CPNB vandaag bekend.

Bijna de helft van Nederland ligt onder zeeniveau. Als je van de provincie Groningen een lijn zou trekken naar Zeeland, dan ligt alles links van de streep onder de zeespiegel. Het is het deel van Nederland waar zo’n 70 procent van het bruto nationaal product wordt verdiend en waar het grootste deel van onze bevolking woont. Toch is er van wateroverlast of paniek nauwelijks iets te merken.

Het beheersen van het water zit de Nederlanders kennelijk in de genen. Al ruim tien eeuwen proberen we te voorkomen dat ons land door het water wordt opgeslokt. Nederland kent intussen een uitgebreid stelsel van waterkeringen (dammen, stormvloedkeringen en dijken) dat het land moet beschermen tegen onstuimig water. En met succes.

Maar hoe veilig zijn we eigenlijk? Het is de vraag of de waterkeringen tegen de gevolgen van de klimaatverandering bestand zijn. Om een ramp als in 1953 te voorkomen staat de omgang met het water nog altijd hoog op de agenda.

In Zoet & Zout beschrijft journaliste en schrijfster Tracy Metz de metamorfose die het Nederlandse landschap op dit moment ondergaat. Kunsthistorica Maartje van den Heuvel zocht er 125 kunstwerken bij, die duidelijk maken hoezeer de Nederlanders met het water verbonden zijn. De jury van de Gouden Tulp prees de combinatie van tekst en beeld: 'Wat Zoet & Zout uittilt boven alle andere boeken over dit onderwerp: de grote rol voor de verbeelding, de fotografie en de beeldende kunst’.

Op woensdag 12 december jl. gaf Tracy Metz een Zoet & Zout-lezing in het CREA Theater in Amsterdam, georganiseerd door het John Adams Institute, waarbij ze vele voorbeelden gaf van het ontworpen waterlandschap in Nederland. De lezing is hieronder te bekijken: