Meteen maar mijn nieuwe lidmaatschap van de culturele elite verzilverd door de meest elitaire krant van Nederland op te zeggen wegens een gebrek aan elitaire inhoud.

NRC Media              Jeroen van Kan
Afdeling Klantenservice                  Kamerplantenchaussee 19A
Postbus 20642                              2134 SK Ulst
1001 NP Amsterdam
 
                                              Amsterdam, 18 december 2013
 
 
Geachte heer/mevrouw,
 
Hoewel ik intussen 27 jaar abonnee ben van NRC Handelsblad, wil ik dat abonnement nu toch opzeggen. Ik begrijp best dat nu de markt krimpt en papier onder druk staat er geschipperd moet worden, maar de NRC probeert een oplossing te vinden in verbreding. Maak de krant interessant voor een grotere groep lezers en ziedaar, de oplagecijfers trekken weer aan. Dat dat vooralsnog niet gebeurt, bewijst dat die strategie op een denkfout berust. Een groot deel van de lezers van NRC Handelsblad is gesteld op een krant die zich in invalshoek, analyse, lengte van artikelen en onderwerpkeuze blijft onderscheiden van het overige aanbod. Daar is helaas steeds minder sprake van.
 
Voor de onderscheidende verslaggeving las ik de NRC allang niet meer. Ik hield m’n abonnement omdat ik nogal gesteld was op de boekenbijlage. Helaas is dat ongehoorzame gebiedsdeel onlangs ook binnengevallen door de redactionele keurtroepen die eerder de rest van de krant al onder handen namen. Ook daar moesten artikelen korter worden en moest het aandachtsveld worden verbreed. Wie dacht met de dubbelbespreking van Kluun en Heleen van Royen door Arjan Fortuin alles gehad te hebben kwam bedrogen uit. Die actie vormde niet de dip in de curve, die actie vormde het eerste schot voor de boeg. Ik wil helemaal niet weten wat de boekenredactie van de NRC vindt van de nieuwe Saskia Noort, het jongste boek van Susan Smit of de laatste thriller van Marion Pauw. Niets tegen de auteurs in kwestie, maar het zijn auteurs die al beschikken over een zeer groot podium buiten de kolommen van de NRC. Mijn interesse gaat eerder uit naar de nieuwe vertaling van Wilhelm Meisters Leerjaren, bij voorkeur besproken door Arnold Heumakers, naar een mooi overzicht van nieuwe Franse romans van Margot Dijkgraaf of een gedegen stuk over Adorno (om maar een dwarsstraat te noemen), van wie onlangs een nieuwe vertaling verscheen in het Nederlands. Maak zichtbaar wat anders onzichtbaar zou blijven in plaats van nog zichtbaarder te maken wat elders al zo zichtbaar is.
 
Dat zijn elitaire keuzes, en uw krant wenst niet langer elitair te zijn. Dat is prima, maar verbaas u er dan niet over als de elite opstapt. Ik vertrek bij de krant omdat ik kennelijk niet meer tot de beoogde doelgroep behoor. Ik keer u dus niet de rug toe, u keert mij de rug toe.
 
Met vriendelijke groet,
Jeroen van Kan