In de Week van het Luisterboek kunnen we je enkele fragmenten laten horen van luisterboeken die op het punt van verschijnen staan. Zoals 'De eeuw van mijn vader' van Geert Mak, een biografie van het Nederland van de twintigste eeuw in de vorm van een familiegeschiedenis.

Aan de hand van interviews, oude krantenberichten en vele honderden bewaard gebleven brieven vertelt Mak in De eeuw van mijn vader over het landelijke Nederland aan het begin van de eeuw, over de opkomst van de katholieke, protestantse en rode zuilen, over de crisis en het antisemitisme in de jaren dertig, de andere wereld van ‘ons Indië’, de oorlog in Europa en Azië, de mentaliteit van de wederopbouw, de dromerijen van de jaren zestig, de zakelijkheid daarna.

Het is een geschiedenis door de achterdeur, verteld vanuit de keuken van een doorsnee Nederlandse familie, die van Geert Mak zelf. Hoe ging men om met ziekte, seks en dood in 1910? Wat bezielde die merkwaardige emancipatiebeweging van de gereformeerde mannenbroeders?

Waar het papieren boek 372 pagina's telde, bestaat de verkorte luisterboekversie uit zo'n twaalf uur audio. De eeuw van mijn vader wordt voorgelezen door Job Cohen.