‘Wat een fantastische, heerlijke boekenquiz!’ Een recordaantal van 256 deelnemers waagde zich aan de Grote VPRO Gids Literaire Boekenquiz 2013. Op het spel stond een Couperus-high tea in Hotel Des Indes in Den Haag.

‘Ik moet u zeggen dat ik een beetje gehoopt had dat u ermee zou ophouden, want ik moet van mezelf meedoen,’ schrijft Agnes Coomans uit Zwolle, die nog nooit oversloeg en dus voor de elfde keer deelnam aan onze Grote Literaire Boekenquiz.
Ze was bepaald niet de enige. Een recordaantal deelnemers van 256 nam de handschoen op. Er was veel lof voor de vragen die Kees van Kooten bedacht had, al was het idee dat die nauwelijks googlebaar zouden zijn volgens Hansmaarten Tromp uit Amsterdam ‘een hersenspinsel van de bedenker’. Volgens Jan Morsch uit Oudenbosch waren zelfs 28 van de dertig vragen met behulp van Google te vinden. Toch is er door veel inzenders nog ouderwets gegrasduind in boekhandels, bibliotheken en natuurlijk in de eigen kast. Joost van Waert gebruikte ‘geheel in de geest van de samensteller’ zelfs helemaal geen internet, maar alleen zijn geheugen en zijn boekenkast. Lovenswaardig, maar wel achttien fouten.
‘Wat een fantastische, heerlijke boekenquiz,’ jubelt Piet Uylenbroek uit Schagen. Hij vond de alternatieve antwoorden soms nog beter dan de juiste, en ‘(her)ontdekte weer allerlei moois’.
Niet iedereen was zo enthousiast. ‘De puzzel heeft een hoog gepensioneerde babyboomersgehalte,’ vindt Freek Suurenbroek uit Wageningen en Ben Suurenbroek vraagt zich af waarom ‘het percentage 50+ en dood’ zo hoog is. Is hier sprake van een familie-eentweetje of is het zuiver toeval?

Vraag 4

Veel verwarring over vraag 4. Het antwoord moest de familie Heerma van Voss zijn, maar de quizredactie rekent ook fout gegeven antwoorden goed, omdat het boek van jongste zoon Thomas net niet in 2012 verscheen, maar in december 2011. Dom was de foute voornaam van Busken Huet. Dat moest natuurlijk Conrad zijn en niet Gerard.
De meeste discussie leverde echter de puntkommavraag over Het dwaallicht op. Het hing er maar net vanaf welke editie geraadpleegd werd. Wim Veerman speelde slim vals door het elektronisch doorzoekbare e-book aan te schaffen, waarin hij geen enkele puntkomma aantrof. De familie De Vries uit Vegelinsoord pakte het stijlvoller aan en kocht een eerste druk. In die editie staan er twee. Eef Warmels uit Groningen meldt dat in het Verzameld Werk uit 1963 in Het dwaallicht ook twee puntkomma’s staan: op pagina 697 en 699. Wordt allemaal goed gerekend.
Er waren meer vragen waarvoor ouderwets gebladerd moest worden. Zo haalde oudgediende Toos Hertog, die al maanden uitkeek naar de quiz, ‘een stuk of twintig boeken’ uit de bibliotheek om het antwoord op vraag 27 te vinden. Petra Klop heeft ‘zelfs Salman Rushdie doorgeworsteld’ maar las tot haar frustratie over het antwoord op vraag 8 heen. Fout gegokt Petra, het was Jaco Groot, niet Van Dis.

Afgedrukt

Sommige deelnemers deden verontrustende ontdekkingen, zoals Steef Bottelier uit Amstelveen, die schrijft dat Bomans ‘zelfs bij De Slegte zeldzaam’ is. Luc Overman uit Beverwijk vond na enig zoeken op zolder de Vroolijke vertellingen van Bomans. Want ‘wie katholieke ouders heeft, bewaart Bomans’. Voor het antwoord op vraag 17 toog Overman wel naar de bibliotheek, waar hij een bibliothecaris trof die beweerde VPRO Gids-abonnee te zijn, maar die nog nooit van de quiz had gehoord.
Even onbegrijpelijk is de opmerking van Jerom Burnier, die schrijft: ‘Jammer dat de uitslag van de quiz nooit wordt afgedrukt, of lees ik daar jaarlijks overheen?’ Ja dus Jerom, voortaan beter lezen, die VPRO Gids! Gewoonlijk noemen we alle foutloze winnaars bij naam, maar omdat het er dit jaar twaalf waren, beperken we ons tot de winnaar: Ageet Schwertmann uit Midwolda mag gaan genieten van de Couperus-high tea in Des Indes. Veel plezier in Den Haag!

De goede antwoorden

 

1b     11c      21a
2d     12b      22c
3a     13a      23d
4c     14c&d  24a
5a     15b      25a
6c     16b      26d
7d     17b      27c
8d     18a      28d
9c     19a      29c
10b   20d      30a