Geen vrucht zoals een verboden vrucht. Het is een van de laatste lessen die Gerrit Komrij ons leerde. Bij de opening van de tentoonstelling 'Verboden boeken' dankte hij de katholieke kerk voor haar index van verboden geschriften. Toen hij die lijst als jongen voor ogen kreeg, wist hij eindelijk welke boeken hij moest lezen.

De lof der zotheid, het werk van Sade, de bevingen van Copernicus. Zoveel boeken zijn in de loop der eeuwen verboden geweest. En hoe vrijgevochten en tolerant wij ons nu ook voelen, nog steeds behoort boekcensuur tot de orde van de dag. Mein kampf, uiteraard. De duivelverzen van Rushdie in veel moslimlanden. Anne Franks dagboek op sommige Amerikaanse scholen (over menstruatie hoor je te zwijgen). En zelfs de brave Harry Potter krijgt van enkele kerkgemeenschappen het stempel ‘satanisch’.

Na aanleiding van de tentoonstelling in de Maastrichtse stadsbibliotheek maakte Inge ter Schure voor De Avonden een reeks gesprekken met historicus Emile Ramakers en samensteller John Kampstra. Vijf afleveringen, elke aflevering een nieuw verboden boek. Luister ze hier: