Ze vertaalde onder meer ‘Contre Sainte-Beuve’ en een deel van ‘À la recherche du temps perdu’ van Marcel Proust. Haar geestelijk vaders blijken haar in besloten kring ter aarde te hebben besteld.

Het tragisch levenseinde van Marjan Hof (2002-2012) wordt ons medegedeeld op de website Hof/Haan, het gezamenlijke virtuele adres van vertalers Martin de Haan en Rokus Hofstede. Zij schrijven:

 

‘De laatste jaren sukkelde Marjan Hof met haar gezondheid, ze ging naar verluidt gebukt onder tripolaire stoornissen. Die fragiele geestestoestand, gevoegd bij haar onstoffelijkheid – Marjan Hof verrichte al haar redactiewerk pro deo –, ondermijnde haar voortbestaan. Haar doodvonnis was de stopzetting van de Perlousesreeks (van Uitgeverij Voetnoot, jvk), als gevolg van de teleurstellende aandacht in de Nederlandse kwaliteitspers en de dito verkoop. Aanwezig bij Marjan Hofs laatste uren waren Anneke Pijnappel en Henrik Barends van Uitgeverij Voetnoot. Zij hebben haar bij leven tenminste de troost gegund van enkele voortreffelijke maaltijden in restaurant À la ville.’

 

Of Marjan nog ongepubliceerd werk heeft nagelaten en of van haar hand bij andere uitgeverijen nog nieuwe vertalingen te verwachten zijn, daarover laten de mannen die haar bemanden (Martin de Haan, Jan Pieter van der Sterre en Rokus Hofstede) zich vooralsnog niet uit. De mannen maken het naar omstandigheden redelijk. Marjan en haar Perlousesreeks zullen worden gemist.