VPRO brengt tijdens de Boekenweek 2009 acht korte auteursportretten op de televisie, geproduceerd door filmproductiemaatschappij dopplmeister. Elke film duurt ongeveer 5 minuten en is een kennismaking met de auteur en zijn of haar werk. De auteur spreekt over het enthousiasme, maar ook over de mogelijke frustraties en keerzijdes van het schrijverschap.

Herman Koch
Kluun (pseudoniem van Raymond van de Klundert) spreekt met de schrijver Herman Koch. De gespreksonderwerpen zijn het schrijven in de derde persoon, de fysieke reactie van Koch op een oorspronkelijk en goed idee, het schrijfproces, de dosering van humor in de romans van Koch en het opvoeren van romanpersonages. Daarnaast draagt Koch een stuk voor uit zijn roman Het diner.

Kees van Kooten
Schrijver Kees van Kooten laat aan beeldend kunstenaar Jeroen Henneman werk zien uit zijn collectie van de Franse tekenaar Jean-Jacques Sempé (Un peu de Paris) en van de Vlaamse graficus Frans Masereel (La ville). Daarnaast leest Van Kooten een fragment voor uit zijn eigen werk over het 'Sempégevoel'.

Midas Dekkers
Midas Dekkers vertelt hoe zijn liefde voor katten en zijn interesse in typemachines met elkaar samenhangen. Ook gaat hij in op de vorming van een boek door orde te scheppen uit chaos en geeft hij aan hoe het menselijk tekort het eigenlijk onderwerp van ieder boek is.

Tim Krabbé
Tim Krabbé, schrijver van het Boekenweekgeschenk Een tafel vol vlinders, wordt gevolgd als hij gaat wielrennen op een binnenbaan. Krabbé leest een fragment voor uit zijn boek en vertelt over het schrijverschap dat zijn leven beheerst.

Conny Braam
Conny Braam en haar dochter Tessel verrichten historisch onderzoek naar het gebruik van gifstoffen. Braam vertelt over haar interesse in historisch onderzoek dat ze inzet bij het schrijven van haar romans. Ook leest ze een fragment uit een van haar boeken voor.

Herman Brusselmans
Herman Brusselmans en zijn vrouw Tania de Metsenaere worden gevolgd in hun huis in Gent. Brusselmans leest voor uit zijn eigen werk en vertelt over de invloed van zijn echtgenote op zijn werk, het geloof dat hij heeft in zijn vrouw als lezer en over het autobiografische gehalte van zijn werk. Daarnaast wordt hij gevolgd tijdens een lezing die hij samen met Christophe Vekeman geeft.

Jan & Sanne Terlouw
De schrijvers Jan Terlouw en zijn dochter Sanne Terlouw spreken over het samen schrijven aan een roman, over de inspiratie die zij opdoen en over de onderwerpen waarover Terlouw senior nog wil schijven, zoals het 'uitwonen' van de aarde. Dit gesprek wordt afgewisseld met een bezoek van de Terlouws aan een koeienstal en een voordracht uit eigen werk.

Harry Mulisch
Harry Mulisch wordt gevolgd tijdens een bespreking met zijn uitgever Robbert Ammerlaan over een nieuwe publicatie. Ammerlaan wil dat er een biografie over Mulisch komt en doet een voorstel voor de publicatie van het manuscript van de roman De ontdekking van de hemel, dat door Mulisch wordt afgewezen.